Op zoek naar Duurzaam rendement?

Op zoek naar Duurzaam rendement?

Zoals jullie (wellicht) weten zijn Lydia en ik onlangs gestart met ons melkgeitenbedrijf “De Roozehoeve” in Lottum (www.roozehoeve.nl). We zijn 23 maart gestart met melken en dat gaat zeer voorspoedig. Inmiddels zijn ook de eerste 77 lammetjes al geboren. In ons oorspronkelijk plan wilden we een opfokstal in de regio huren. Bij nader inzien hebben we besloten onze loods te verbouwen tot opfokstal voor onze lammeren. Om dit te financieren hebben we ons gericht tot Collincrowdfund N.V. om een crowdfundactie op te zetten (www.collincrowdfund.nl).

Zeer grondig onderzoek
Het is voor het eerst dat wij gebruik maken van crowdfunding en dus ook van Collincrowdfund. Ik moet zeggen dat het ZEER degelijk wordt voorbereid. Er wordt grondig gekeken naar de ondernemer(s), het bedrijf en uiteraard de plannen en zekerheden. Als een aanvraag door de screening van Collin komt zou ik er zo in durven stappen. Je kan de beoordeling van onze aanvraag zien als je via bijgevoegde link op hun website gaat kijken.

Verbinden en duurzaam
Als je het filmpje op de website van Collincrowdfund bekijkt zul je horen dat twee woorden centraal staan in onze onderneming. Verbinden en duurzaam. Onze vof heet ook “de Verbinding”. Het gaat dan om de verbinding tussen ons als partners, de verbinding met de geitenhouderij EN zeker niet het minst belangrijk de verbinding tussen de geitenhouderij en de maatschappij. Graag willen we een voorbeeldbedrijf zijn en ons bedrijf open stellen aan belangstellenden. Eén van de zaken die we met crowdfundactie willen realiseren is het inrichten van een “skybox” van waaruit je in de stal kan kijken. Verder willen we na verloop van tijd een geitenspeeltuin vóór onze stal realiseren. Ook willen we via de website informatie verstrekken over ons bedrijf en de geitenhouderij.
Duurzaam gaat om goed omgaan met energie via bijvoorbeeld de voorkoeler die we hebben waarbij we de melk terugkoelen met water waardoor het water opwarmt en zo lekkerder is voor onze dieren en de melk koeler is waardoor we minder energie nodig hebben om de melk op de gewenste temperatuur te krijgen. Ook willen we een deel van het te funden geld gebruiken voor zonnepanelen. Duurzaam betekent echter voor ons ook duurzaam met de dieren omgaan. Zorgen dat ze een goed en prettig leven hebben op ons bedrijf en zo lang mee kunnen gaan. Dat begint bij een goede opfok. Vandaar ook dat we besloten hebben de opfokstal zelf te realiseren en kan jij ons helpen door middelen beschikbaar te stellen.

Mooi rendement
De rente die we bieden is 7% bij een looptijd van 5 jaar. Gezien de rente die je bij de bank kan krijgen of het risico dat je bij beleggen loopt lijkt ons dat een prima “aanbieding”. Zo snijdt het mes aan verschillende kanten
– Jij een mooi rendement
– Wij een mooie opfokstal
– Onze lammeren een mooie nieuwe huisvesting, zij zullen je dankbaar zijn
Kortom iedereen blij!

Op dit moment is het alleen mogelijk om via deze link www.collincrowdfund.nl/verbinding bij de investering te komen. Dit om vrienden en bekenden voorrang te geven. Voor investeerders vanaf € 1.500,- hebben wij een speciaal aanbod, deze staat beschreven op de website van collincrowdfund. De aanvragen voor crowdfunding met dit soort rendementen zijn over het algemeen snel volgetekend, dus wacht niet te lang.

Voel je vrij deze mail door te sturen naar vrienden of bekenden om zo ook te profiteren van dit mooie aanbod.

Voor vragen mag je altijd bellen (06-53576542) of mailen (info@deroozehoeve.nl)

Leave a Reply