Dieren te koop

Onze geiten lammeren in drie groepen per jaar af. In de maanden februari, juni en oktober. We hebben dus ook regelmatig gespeende lammeren te koop. Vanaf najaar 2019 hebben we ook fokbokjes te koop. De moeders van deze bokjes produceerden allemaal minimaal 270 kg Vet en Eitwit in 730 dagen (3800 kg meetmelk).

Actueel 3 fokbokjes te koop. RH Aran, RH Abe en RH Alba, verwachtingswaarde Selectie Index, 29, 39 en 46. Vaders Merilla Aldo, Admiraal en Mercurius.

Tevens 3 “ervaren” bokken te koop.

Vanaf januari 2020 kunnen we ook dieren exporteren.