Onze Geiten

Roozehoeve-300x300-16We streven na dat onze geiten een lang en prettig leven op ons bedrijf kunnen hebben. Op zich is dat geen vanzelfsprekendheid want geiten zijn gevoelige dieren. Je moet als verzorger heel alert zijn op signalen van afwijkend gedrag.

Om een goede start te maken hebben we er voor gekozen alle dieren van één bedrijf te kopen. Op deze manier voeg je geen dieren met een verschillende gezondheid status samen waardoor problemen zouden kunnen ontstaan. We hebben onze dieren heel bewust bij Frank Brinkhaus gekocht. Frank is ook wel bekend als “Boer Frank” van Boer zoekt vrouw. De veestapel van Frank heeft een hele hoge gezondheid status en daarnaast een heel hoog genetisch niveau. Zo konden we een goede start maken. De dieren kenmerken zich door veel kracht en kunnen dus tegen een stootje.

Consequent zijn

Pieter Schoenmakers zei ooit in een interview in het vakblad Geitenhouderij “geiten zijn een beetje autistisch en zo moet je ze ook behandelen”. Daarmee bedoelde hij dat geiten dieren zijn die aan dingen wennen. Je moet dus heel consequent zijn. Als je ze altijd linksom door de stal laat lopen en je doet dat plotseling rechtsom, dan hebben ze daar problemen mee.

Ook zijn het gevoelige dieren waarbij je vandaag moet zien dat er morgen een probleem ontstaat. Het werken met protocollen is van belang. Je moet direct handelen als je een afwijking ziet. Als de geiten wat dunne mest hebben is dat vaak een teken dat ze zich niet helemaal lekker voelen en daardoor minder stro gegeten hebben. Als je ze dan gelijk een pijnstiller geeft voelen ze zich fitter, nemen ze meer stro op en is een halve dag later 19 van de 20 keer het “probleem” opgelost. Wacht je te lang dan kan de pens van streek raken en kan het van kwaad tot erger worden. Ook met voeding is het van belang zo constant mogelijk te voeren. Daarom hebben we ook voor stro en hooi gekozen, zie ook bij voeding. Wisselingen in voer moet je zo geleidelijk mogelijk laten plaatsvinden.

Ook bij het aflammen is consequent zijn van groot belang. Snel na de geboorte biest geven is van belang omdat de dieren zonder antistoffen worden geboren. Deze moeten ze allemaal uit de biest halen. De kwaliteit van de biest moet dan wel goed zijn. Om hier zeker van te zijn testen we de biest op kwaliteit. Alleen de beste biest wordt aan de lammeren gevoerd. Zie ook het verhaal over opfok.